Jak se tvoří cena plynu, kterou každý měsíc platíte?

08
Prosinec
2023
Energetika
Sdílet na

Navazujeme na první díl seriálu “Jak se tvoří cena energií?”, který se zabýval cenou elektřiny. V tomto díle se podíváme na to, jak se tvoří cena plynu. Každý měsíc platíte účty za plyn, ale víte, z čeho se tato cena skládá? Přemýšlíte, jak můžete ovlivnit výši svých účtů za energie? Jste tady správně! V našem dnešním článku se podíváme pod pokličku energetického trhu a objevíme, jak se formují ceny, které vidíme na našich fakturách. To, jak se tvoří cena plynu, zajímá mnoho z nás, ať už jsme obyčejní spotřebitelé nebo podnikatelé. Abychom lépe pochopili, jak se cena plynu formuje, je třeba se podívat na to, z čeho se tato cena skládá.

Jak se tvoří cena plynu?

Cena zemního plynu, stejně jako u elektřiny, není jen číslo vytáhnuto z klobouku. Skládá se ze dvou částí, regulované a neregulované části. Neopomenutelnou položkou je také daňové zatížení zemního plynu. V porovnání se skladbou ceny elektřiny lze tvorbu ceny zemního plynu pochopit mnohem snadněji. Pojďme se na ni podívat více do detailu.

Daně u plynu

U ceny zemního plynu má daňová část také významný dopad na konečnou cenu. Pokud odebíráte zemní plyn pro svou domácnost, jste od daně ze zemního plynu osvobozeni. Pro ostatní subjekty se výše daně ze zemního plynu určuje na základě účelu, ke kterému bude plyn použitý. Poté se připočítává také daň z přidané hodnoty (DPH) v plné výši 21%.

Regulovaná část ceny plynu

Regulovaná část ceny zemního plynu se skládá ze dvou složek.

Poplatek za distribuci: Tento poplatek se liší podle místa distribuce a je určen pro konkrétní odběrná místa. Mezi největší distributory patří společnosti GasNET, EG.D nebo Pražská plynárenská. Poplatek za distribuci má dvě položky závislé na velikosti odběru. Stálý plat, u velké spotřeby se platí za rezervovanou kapacitu a platbu za rozvod zemního plynu (distribuci)

Poplatek na činnost operátora trhu (OTE): Tento poplatek je pevný a platí jej všichni spotřebitelé, v porovnání s poplatkem za distribuci se jedná o velmi malou částku.

Neregulovaná část ceny plynu

Tato část ceny zahrnuje cenu za samotnou komoditu. Tato cena se určuje na základě tržních podmínek, které zahrnují faktory jako je nabídka a poptávka, světové ceny plynu, a také geopolitické události, které mohou ovlivnit dostupnost a stabilitu dodávek plynu. Například, pokud dojde k politickým napětím v oblastech, odkud se plyn dováží, nebo pokud dojde k přerušení dodávek, může to vést k nárůstu cen plynu na trhu. V roce 2023 byla tato část ceny v České republice zastropována vládou na maximální částce 3025 Kč za MWh, aby byli zákazníci chráněni před prudkými cenovými výkyvy.

Poplatek za správu odběrného místa tvoří další složku neregulované části ceny. Tato složka pokrývá náklady dodavatele spojené s vedením účtu zákazníka, administrativní práci a zákaznickým servisem. Poplatek za správu odběrného místa je obvykle fixní a nezávislý na množství spotřebovaného plynu.

jak se tvoří cena plynu?

Nárůst cen na podzim 2022 + vládní strop 2023

V roce 2022 došlo k prudkému nárůstu cen plynu na burze, částečně kvůli geopolitickým událostem, jako je ruská agrese na Ukrajině a nedostatek plynu v Evropě. Ceny, které se pohybovaly kolem €30/MWh v roce 2021, vzrostly v průběhu roku 2022 až nad €300/MWh. Tento nárůst měl dramatický dopad na ceny pro koncové spotřebitele, kde některé tarify zemního plynu přesáhly 5000 Kč/MWh.

V reakci na prudký růst cen energií zavedla česká vláda v roce 2023 zastropování cen elektřiny a plynu. Toto opatření stanovilo maximální cenu silové elektřiny na 6050 Kč s DPH a plynu na 3025 Kč, včetně zastropování cen stálého měsíčního platu za odběrné místo.

Paradoxně však došlo na začátku roku 2023 k poklesu cen elektřiny a plynu na energetických trzích, což umožnilo některým dodavatelům nabízet plyn za výrazně nižší ceny než stanovený strop.

Jak zjistím, jestli můžu platit méně?

Doufáme, že jsme vám objasnili, jak se tvoří cena plynu. Jedním ze způsobů, jak mít větší kontrolu nad tím, kolik platíte každý měsíc, je volba vhodného dodavatele. Tedy zaměřit se na neregulovanou část ceny plynu.

A možná se ptáte: Jak zjistím, jestli můžu platit méně? Jednoduchá odpověď.

Nejdříve pečlivě zvažte nabídky různých dodavatelů a vyberte si tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a finančním možnostem.

Zároveň chápeme, že orientace v nabídkách všech dodavatelů může být složitá. Někdy je těžké zhodnotit, zda je vaše současná smlouva výhodná.

Chcete zjistit, jestli můžete platit méně za energie? Kontaktujte naše zákaznické centrum teď!

V Tedomu s vámi bude vždy mluvit živý člověk, žádný robot.

Všechny požadavky umíme vyřídit také e-mailem.

Rádi vám poradíme, nebojte se nám ozvat 🙂

Zákaznické centrum TEDOM energie

E-mail: info@tedomenergie.cz

Telefon: 735 000 215

Podívejte se, co se děje
v naší společnosti