Elektřina a plyn pro domácnosti i firmy

Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení energetiky. Patříme do strojírensko-energetické skupiny TEDOM, která již od roku 1991 určuje trendy v oblasti výroby tepla a elektřiny u nás i ve světě.

O společnosti

Patříme do skupiny TEDOM

TEDOM, a.s. TEDOM a.s. je významný výrobce kogeneračních jednotek s celosvětovou sítí partnerů. Kogenerační jednotky fungují jako malé tepelné elektrárny. Díky jejich instalaci přímo u zákazníka lze smysluplně využít i teplo, které při výrobě elektřiny vzniká a pro většinu velkých elektráren je odpadem. Více o společnosti
TEDOM power TEDOM power řídí naši virtuální elektrárnu. Kromě kogeneračních jednotek ji tvoří také fotovoltaické a větrné zdroje nebo bateriová úložiště. Navenek se virtuální elektrárna tváří jako jedna velká elektrárna, je však velmi flexibilní a dokáže pružně reagovat na měnící se požadavky v elektrizační soustavě.
TEDOM trading TEDOM trading se specializuje na obchodování s elektřinou a plynem na burzovních i mimoburzovních trzích, na bilanční služby a energetický dispečink, stejně jako na vývoj softwaru pro řízení energetických portfolií. Na jaře 2022 získal certifikaci pro poskytování služby výkonové rovnováhy pro Českou přenosovou soustavu.

Projděte se s námi v čase

19 90
19 91
19 94
20 02
20 03
20 10
20 11
20 16
20 20
20 21
20 22
Vývoj kogenerace

Ing. Josef Jeleček v rámci projektu „Malá domácí teplárna se spalovacím motorem poháněným zemním plynem“ zahajuje vývoj kogenerační jednotky.

První kogenerační jednotka

První kogenerační jednotka TEDOM o výkonu 22 kW s motorem ze Škody Favorit byla instalována v rodinném domě ve Výčapech, který vytápěla. Vyrobená elektřina se dodávala do sítě.

Kogenerace roste

Počet vyrobených kogeneračních jednotek dosahuje 50 kusů.

Umíme spalovat bioplyn

Je představena nová řada kogeneračních jednotek TEDOM upravených pro spalování bioplynu. Naše spolehlivé kogenerační jednotky dodávají elektřinu a teplo po celé České republice a export se postupně rozšiřuje do dalších zemí světa.

TEDOM kupuje LIAZ

V tomto roce je slavnostně předána 1000. kogenerační jednotka. TEDOM kupuje jabloneckou motorárnu LIAZ, jejíž motory používá ve svých kogeneračních jednotkách.

Rozptýlená elektrárna

V lednu je spuštěna tzv. rozptýlená elektrárna, která je složena z 30 kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 14 MW.

Energocentrum v Sydney

TEDOM začíná budovat energocentrum o elektrickém výkonu 12 MW na letišti v australském Sydney, které je o dva roky později uvedeno do provozu.

SCHNELL Motoren GmbH

TEDOM kupuje německou firmu SCHNELL Motoren GmbH, významného výrobce kogeneračních jednotek na bioplyn. Získává tak další výrobní a vývojové zázemí a také rozsáhlou servisní síť v Německu.

Vstup Jet Investment

Jediným akcionářem firmy TEDOM se stává fond Jet 2 brněnské společnosti Jet Investment. Do čela skupiny TEDOM nastupuje zkušený manažer Vladimír Hlavinka.

TEOM power a TEDOM energie

Skupina TEDOM se rozrůstá o nové firmy: TEDOM Power provozuje virtuální elektrárnu, TEDOM energie nabízí koncovým zákazníkům elektřinu a plyn.

TEDOM trading

Je založena společnost TEDOM Trading specializující se na obchodování s elektřinou a plynem na burzovních i mimoburzovních trzích a poskytování podpůrných služeb ČEPS. Spolu s TEDOM Power a TEDOM Energie tvoří novou skupinu TEDOM Operation, jež se zaměřuje na poskytování komplexních energetických služeb.

Jakub Odložilík, náš ředitel, se obchodu věnuje celý život a má za sebou úspěšné projekty v oblasti telekomunikací. V energetice vždy cítil obrovský potenciál, proto ihned po deregulaci trhu v roce 2005 patřil k prvním obchodníkům, kteří elektřinu a plyn nabídli koncovým zákazníkům.

„Úsporou díky vhodně vybranému produktu to u nás teprve začíná. Energetiku našich zákazníků řešíme komplexně."

Prvními zákazníky byli přátelé a rodina. Jejich důvěru se jim Jakub snažil oplatit exkluzivní péčí. Přitom zjišťoval, jak moc je oblast energetiky pro zákazníky složitá a kolik mají otázek. A hlavně, jak málo někdy stačí změnit k dosažení zajímavé úspory.

„Večer se dívám na rozsvícené město a říkám si, že každé z těchto světel může být naším spokojeným zákazníkem.“

Jakub považuje energetiku za dynamický sektor a neustále vymýšlí, jak nové trendy uplatnit. Ve spolupráci se širokou sítí partnerů tak TEDOM pod jeho vedením nabízí fotovoltaické elektrárny, moderní druhy vytápění a smart technologie pro domácnosti i firmy.

„Chci poskytovat dlouhodobě výhodná řešení srozumitelnou formu.“

Budoucnost energetiky vidí Jakub v propojování technologie výroby a spotřeby. TEDOM má velké plány v oblasti decentralizovaných energetických zdrojů a úspěšně buduje vlastní virtuální elektrárnu.

„Budoucnost energetiky je v decentralizaci.“

10
poboček po celé České republice
100+
energetických poradců s osvědčením ERÚ
260 %
nárůst počtu zákazníků za rok 2022

Co o nás napsala
česká média

NA1LODI – Společenská odpovědnost

Zodpovědné chování k našemu okolí považujeme za samozřejmost. Podporujeme brněnský nadační fond Na1lodi, který organizuje zážitky pro děti z dětských domovů a pomáhá jim se začleněním do běžného života.

Podporujeme sport plný energie

S radostí jsme se stali partnerem prvního českého profesionálního jetsurf týmu v rámci Mistrovství světa v motorovém surfování pro rok 2023. Motorové surfování je vodní sport podobný vodním skútrům. Jde o mladý sport, který pochází z Brna stejně jako my, a již se stal populárním sportem po celém světě. V roce 2019 se stal oficiálně uznávaným sportem světovou organizací vodního motorismu UIM a Mezinárodním olympijským výborem.

ANDE – Zákazník na prvním místě

Jako člen Asociace nezávislých dodavatelů energií přispíváme ke zkvalitnění služeb na trhu s elektřinou a plynem. Zákazník je u nás na prvním místě, proto jsme podepsali Deklaraci o společném postupu při změně dodavatele, jejímž cílem je změnu dodavatele maximálně zjednodušit.