Jak se tvoří cena elektřiny, kterou každý měsíc platíte?

30
Listopad
2023
Energetika
Sdílet na

Rozhodli jste se prozkoumat, jak se tvoří cena elektřiny, kterou každý měsíc platíte? Přemýšlíte, jak můžete ovlivnit výši svých účtů za energie? Jste tady správně! V našem dnešním článku se podíváme pod pokličku energetického trhu a objevíme, jak se formují ceny, které vidíme na našich fakturách. Cena elektřiny zajímá mnoho z nás, ať už jsme obyčejní spotřebitelé nebo podnikatelé. V dalším díle věnujeme tomu, jak se tvoří cena plynu. Abychom ale lépe pochopili tvorbu ceny elektřiny, musíme se podívat na složky, z nichž se cena skládá.

Jak se tvoří cena elektřiny?

Cena elektřiny, kterou platíte, není jen číslo vytáhnuto z klobouku. Skládá se ze dvou částí, regulované a neregulované části. Neopomenutelnou položkou je také daňové zatížení elektřiny. Pojďme se na ně podívat více do detailu.

Daně u elektřiny

Když se bavíme o ceně elektřiny, nemůžeme opomenout daňovou část, která má významný dopad na konečnou cenu, jež platí spotřebitelé. Tato část zahrnuje dvě klíčové daně: daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty (DPH) v plné výši 21%.

Regulovaná část ceny elektřiny

Hlavním prvkem je platba za dopravu elektřiny do vašeho domu, která se skládá z poplatků za rezervovaný příkon a distribuované množství elektřiny. Tento poplatek, určený Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), je stejný pro všechny dodavatele a nemění se během roku.

Další složkou jsou poplatky za systémové služby, které zajistí bezproblémový provoz a stabilitu energetické sítě. Tyto služby zahrnují například regulaci frekvence, zajištění rezervních kapacit pro případ výpadku, nebo provoz přenosové soustavy.

Neméně důležitý je také příspěvek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato podpora má klíčový význam pro rozvoj zelené energetiky a umožňuje rozšíření výroby elektřiny z větrných, solárních a dalších obnovitelných zdrojů.

Odborníci každoročně diskutují o výši regulované části ceny elektřiny, protože má významný dopad nejen na koncové zákazníky, ale i na celkový rozvoj energetického sektoru. Stejně jako se neregulovaná část ceny, tedy platba za samotnou spotřebovanou elektřinu, může lišit mezi jednotlivými dodavateli, může se také regulovaná část lišit mezi distribučními společnostmi.

Neregulovaná část ceny elektřiny

Tato část ceny zahrnuje cenu za samotnou komoditu, používá se také termín silová elektřina. Tuto část ceny určuje každý dodavatel energie samostatně. Tyto ceny se mohou měnit v závislosti na poptávce a nabídce, ekonomických a politických událostech, dostupnosti zdrojů a mnoha dalších faktorech.

Další složkou neregulované části ceny je poplatek za správu odběrného místa. Tento poplatek je fixní a pokrývá náklady dodavatele spojené s vedením účtu zákazníka, administrativou a zákaznickým servisem.

Je důležité pochopit, že neregulovaná část ceny se mezi jednotlivými dodavateli může velmi lišit. Někteří nabízejí ceny fixní, které zůstávají stejné po dobu určenou v smlouvě, zatímco jiní nabízejí ceny proměnlivé, které se mění v závislosti na tržních podmínkách.

Jak zjistím, jestli můžu platit méně?

Doufáme, že jsme vám objasnili, jak se tvoří cena elektřiny. Jedním ze způsobů, jak mít větší kontrolu nad tím, kolik platíte každý měsíc, je volba vhodného dodavatele. Tedy zaměřit se na neregulovanou část ceny elektřiny. Regulovanou část totiž dokážete změnit pouze změnou distribuční sazby nebo jističe (většinou se jedná o jednorázový technický zásah, toto téma více rozebereme v dalších příspěvcích).

A možná se ptáte: Jak zjistím, jestli můžu platit méně? Jednoduchá odpověď.

Nejdříve je důležité pečlivě zvážit nabídky různých dodavatelů a vybrat si tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a finančním možnostem.

Zároveň chápeme, že orientace v nabídkách všech dodavatelů může být složitá. Někdy je těžké zhodnotit, zda je vaše současná smlouva výhodná.

Chcete zjistit, jestli můžete platit méně za energie? Kontaktujte naše zákaznické centrum teď!

V Tedomu s vámi bude vždy mluvit živý člověk, žádný robot.

Všechny požadavky umíme vyřídit také e-mailem.

Rádi vám poradíme, nebojte se nám ozvat 🙂

Zákaznické centrum TEDOM energie

E-mail: info@tedomenergie.cz

Telefon: 735 000 215

Podívejte se, co se děje
v naší společnosti