Spotový trh: Jak to je s omezením nabídky produktů?

06
Duben
2023
Energetika
Sdílet na

AKTUALIZACE: zákaz spotových produktů byl prodloužen i na rok 2024. Chystáme nový článek, který bude reflektovat současnou situaci.

Po období dramatického růstu konečně začaly ceny elektřiny a plynu klesat. Spotový trh jako první pocítil pokles a od ledna se tak mohou zákazníci s produkty se spotovou cenou těšit z úspor. Díky vládou stanovenému cenovému stropu jsou navíc zákazníci po celý rok 2023 chráněni proti nepříjemným cenovým výkyvům. Produkty se spotovou cenou se tak jeví jako nejvýhodnější řešení a poptávka po nich roste. Grafy níže ukazují vývoj ceny elektřiny a plynu našich nejběžnějších produktů se spotovou cenou od ledna do dubna 2023.  Ceny elektřiny překročily vládní strop pouze na několik dní v lednu. Od února se drží pod vládním stropem a můžeme pozorovat významné výkyvy směrem dolů.

Zdroj: OTE, a.s. (pro zjednodušení jsou v grafu použity průměrné denní ceny)

Ještě příznivější je vývoj cen plynu, které se od začátku roku k vládnímu stropu ani nepřiblížily a jejich trend vykazuje pokles. 

Zdroj: OTE, a.s.

Po dobu platnosti vládního nařízení č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci však byla jejich nabídka omezena. Zákazníci se na nás často obrací s dotazy, zda se toto omezení týká právě jich. Proto jsem oslovila kolegyni Anetu Malatovou, manažerku změny dodavatele, aby vše vysvětlila.

Aneto, jak to tedy s omezením nabídky produktů se spotovou cenou je?

Změna se vůbec nedotkla firem, které mohou smlouvy uzavírat i v letošním roce bez jakýchkoliv omezení.  Složitější situace je pro zákazníky z řad domácností.  Omezení se netýká smluv uzavřených před 31. 12. 2022, rozhodující je pouze datum podpisu smlouvy, nikoliv datum skutečného zahájení dodávky.  Pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2023 je podmínkou průběhové měření, to znamená, že domácnost musí být vybavena měřidlem, které tento typ měření odběru umožňuje.  Zatímco chytrý elektroměr může domácnost za jistých okolností získat, chytré plynoměry se pro domácnosti v ČR neosazují. Smlouvu na odběr plynu za spotovou cenou tak letos domácnost uzavřít nemůže v žádném případě.

Můžeš prosím přiblížit, které domácnosti jsou již nyní vybaveny chytrým elektroměrem, případně jak ho mohou zájemci získat?

Chytrým elektroměrem již nyní disponuje každá domácnost s fotovoltaickou elektrárnou. Na základě směrnice Evropské unie se s instalací chytrých elektroměrů pro všechna odběrná místa začne v druhé polovině roku 2024.  Kdokoliv si však může o instalaci chytrého elektroměru zažádat u příslušného distributora. Tato služba je distributory zpoplatněna.

Jaká je přibližně cena chytrého elektroměru?

Ceny se dle jednotlivých distribucí liší. Za pořízení chytrého elektroměru u  EG.D (jižní Čechy a jižní Morava) zaplatíte 3 237 Kč a roční poplatek 3 992 Kč, u ČEZ distribuce (zbytek ČR) si účtují náklad na pořízení chytrého elektroměru ve výši 4 600 Kč, roční poplatek pak 3 752 Kč. Společnost PREdistribuce (Praha a blízké okolí) si neúčtuje žádné poplatky za pořízení, měsíčně zaplatíte poplatek ve výši cca 1 300 Kč. Chytrý elektroměr se tak vyplatí zejména zákazníkům s vyšší spotřebou, kteří chtějí prostřednictvím znalosti jejího průběhu ovlivňovat svoje náklady. Podrobněji se k tématu chytrého elektroměru dočtete na našem webu.

Aneto, děkuji za vyčerpávající odpovědi. Co dodat závěrem? Spotový trh nabízí produkty, které jsou aktuálně nejlepší řešení a rozhodně neplatí, že je nelze sjednat. V případě jakýchkoliv otázek se neváhejte obrátit na naše zkušené poradce, rádi vám s čímkoliv pomohou.

EVA Z MARKETINGU

Podívejte se, co se děje
v naší společnosti