Změna hrazení plateb

Potřebujete změnit způsob placení záloh, vyrovnání přeplatku nebo faktury?

V Můj TEDOM vyřiďte vše rychle a online.

Cesta v Můj TEDOM: Požadavky  >> Nový požadavek >> Změna způsobu placení.
Vybrat si můžete z platby převodem, inkaso či SIPO.

Volíte raději písemnou komunikaci? Stáhněte si formulář Žádost – Změna smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny / zemního plynu – ke stažení zde.

Podepsaný formulář zašlete na e-mail info@tedomenergie.cz.