Změnila se povaha vaší spotřeby a potřebujete změnit distribuční sazbu?

Změnila se povaha vaší spotřeby a potřebujete změnit distribuční sazbu?

Změnu můžete učinit jednou za 12 měsíců, pokud se s vaším distributorem nedohodnete jinak.

Distribuční sazby jsou dvě:
Jednotarifní – zůstává stejná cena za elektřinu po celý den.
Dvoutarifní – cena za elektřinu se v průběhu dne mění z vysokého tarifu na nízký tarif (tzv. noční proud).

Pro každou distribuční sazbu platí jiné ceny. Správnou volbou distribuční sazby můžete ušetřit.

S kým změnu vyřídíte?

Změnu můžete vyřídit sami přes online formulář distributora:

Nebo vyplňte náš formulář Změna smlouvy – distribuční požadavky a zašlete nám jej na info@tedomenergie.cz.

V těchto případech potřebujete navíc doložit pořízení či instalaci spotřebiče:

  • Instalace tepelného čerpadla – předkládáte Protokol o instalaci tepelného čerpadla nebo Předávací protokol tepelného čerpadla, případně Výkaz tepelných ztrát objektu
  • Pořízení elektromobilu – předkládáte doklad o vlastnictví či užívání elektromobilu (např. kopie technické průkazu, kopie leasingové smlouvy apod.)

Na základě Smlouvy o připojení, kterou vám vystaví distributor je třeba splnit podmínky a doložit revizní zprávu.