Přepis elektřiny či plynu

Kupujete nemovitost, stěhujete se, řešíte dar či úmrtí? V takových případech potřebujete vyřídit přepis energií.

Přepisem energií se rozumí změna zákazníka na odběrném místě. Ať už se stěhujete, měníte nájemníky nebo kupujete nemovitost, mohou nastat tři různé situace.

  1. ODBĚŘNÉ MÍSTO ZŮSTÁVÁ U TEDOMU.
    Stávající zákazník odebírá energie od nás a nový zákazník chce u Tedomu pokračovat. Takový přepis pro vás vyřídíme online během několika dní.

    CHCI VYŘÍDIT PŘEPIS
    • Dokument pro stávajícího zákazníka: Žádost o ukončení odběru ke stažení zde
    • Dokument pro nového zákazníka: Balíček formulářů pro přepis ke stažení zde

Jak proces probíhá?
1. Stávající zákazník ukončí smlouvu (Žádost o ukončení odběru).
2. Nový zákazník podepíše novou smlouvu (Balíček formulářů pro přepis).
3. Změnu u distributora vyřídíme my.
4. Stávajícímu zákazníkovi posíláme potvrzení o ukončení smlouvy a do 14 dnů zašleme konečné vyúčtování.
5. Nový zákazník obdrží dopis o zahájení dodávky a plán záloh.

2. ODBĚRNÉ MÍSTO PŘECHÁZÍ K JINÉMU DODAVATELI.
Stávající zákazník odebírá energie od Tedomu a nový zákazník chce dodávku od jiného dodavatele. Je potřeba vyřídit ukončení dodávek u Tedomu. Nový zákazník by si měl co nejdříve zajistit dodávky u nově zvoleného dodavatele.

CHCI VYŘÍDIT UKONČENÍ DODÁVKY
Žádost o ukončení odběru ke stažení zde

Jak proces probíhá?
1. Stávající zákazník ukončí smlouvu (Žádost o ukončení odběru).
2. Žádost o ukončení vyřídíme a zkontrolujeme, zda na odběrném místě nejsou nezaplacené pohledávky.
2. Potvrdíme ukončení smlouvy a do 14 dnů zašleme konečné vyúčtování.

3. DO ODBĚRNÉHO MÍSTA DODÁVÁ JINÝ DODAVATEL. VY CHCETE DODÁVKY OD TEDOMU.
I v tomto případě je potřeba s přepisem vyřídit ukončení dodávek u stávajícího dodavatele energií. Připravili jsme pro vás balíček s dokumenty, které budete potřebovat.

CHCI VYŘÍDIT PŘEPIS
Balíček formulářů pro přepis ke stažení zde

Jak proces probíhá?
1. Nový zákazník podepíše smlouvu (v balíčku formulářů pro přepis).
2. Poté, co obdržíme podepsanou smlouvu, domluvíme se na ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem.
3. Vyřídíme přechod odběrného místa k nám.
4. Novému zákazníkovi posíláme uvítací dopis a předpis záloh.
5. Původní dodavatel posílá potvrzení o ukončení smlouvy a konečné vyúčtování předešlému odběrateli.

Pokud jste nenašli svou situaci, zavolejte nám na zákaznickou linku, kde vám rádi pomůžeme.

Životní situace a na co si dát pozor!

ODEČTY
Nezapomeňte uvést stavy elektroměru či plynoměru!
Pokud stavy nenahlásíte, distributor je odhadne sám. Vaše reálná spotřeba tomu nemusí odpovídat a končené vyúčtování nebude zcela přesné.
Stavy zaznamenáváte do formuláře „Žádost o ukončení“.

ODPOJENÍ ELEKTROMĚRU ČI PLYNOMĚRU
Pokud se stěhujete a po vás nebude na odběrném místě nikdo bydlet, můžete požádat o demontáž elektroměru nebo plynoměru.
K vyřízení využijte „Žádost – ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu“.

ÚMRTÍ
V případě úmrtí blízké osoby, která má na sebe vedený odběr elektřiny či plynu, je potřeba zaslat nám úmrtní list.
Dále vás provedeme procesem dle toho, zda se rozhodnete z odběrného místa dodávky zachovat či nikoliv.

DOMÁCNOST SE MĚNÍ NA FIRMU
Začínáte podnikat a měníte své odběrné místo na firemní?
Dejte pozor, pro firmy a OSVČ máme jiné distribuční sazby. Například pro vytápění nebo dobíjení elektromobilu musíte vlastnit navíc jiné měřidlo a zřídit nové připojení.

Nenašli svou situaci? Zavolejte nám na zákaznickou linku, kde vám rádi pomůžeme.