Jak si vybrat správného dodavatele fotovoltaiky?

28
Červen
2023
Fotovoltaika
Sdílet na

Pořízení fotovoltaické elektrárny (FVE) je v současné době oblíbeným způsobem, jak snížit náklady za energie. Rozhodli jste se i vy vyrábět si vlastní elektřinu z fotovoltaických panelů? Chystáte se zrovna oslovit dodavatele? Potom si možná kladete otázku jak si vybrat správného dodavatele fotovoltaiky? Jste tady správně. Vše, co byste měli v tento okamžik o fotovoltaice vědět, a na co si při výběru dát pozor, se dočtete v našem článku.

Dodavatel

Ověřte si, zda má vámi vybraný dodavatel dostatečné zkušenosti s instalací FVE a zjistěte, jak dlouho na trhu působí. Hledejte reference od současných klientů dodavatele. Doporučujeme využít portálu Solární asociace. Jedná se o největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice. Aktuálně seskupuje více než 600 členů z řad výrobců panelů a baterií, instalačních a servisních firem. Nezapomeňte mrknout na naši nabídku 🙂

Financování a návratnost investice

Promyslete si způsob financování projektu a vypočítejte si očekávanou návratnost investice. Nezapomeňte, že na výstavbu FVE můžete čerpat dotaci.

Návratnost optimálně navržené fotovoltaiky se dnes pohybuje kolem 7 let. Nejvíce se vyplatí FVE systém těm uživatelům, kteří mají vysokou spotřebu elektřiny a maximum vyrobené elektřiny sami spotřebují.

Pro orientační výpočet návratnosti FVE systému potřebujete znát tyto základní údaje:

  • celkovou cenu investice po odečtení případné dotace
  • vaši roční spotřebu elektřiny
  • objem elektřiny vyrobený FVE za jeden rok rozdělený na množství elektřiny, kterou: sami spotřebujete a poskytnete k výkupu do sítě.

Návratnost v letech vypočítáme jako podíl investice a součtu ročního výnosu z výkupu elektřiny a ušetřených peněz za nenakoupenou elektřinu.

Jak si vybrat správného dodavatele fotovoltaiky?

Pozor na stanovení výše ceny spotřebované i vykupované elektřiny, v úvahu berte vedle aktuálních cen i doporučení odborníků ohledně jejich vývoje.

Dotace

O dotaci můžete žádat v rámci programu Nová zelená úsporám. Nejvyšší možný příspěvek v letošním roce je až 247 500 Kč. Částku dotace ovlivňuje rozsah a typ navrženého fotovoltaického systému. Celková výše podpory na jednu žádost dosahuje maximálně 50 % realizačních výdajů. Na dotaci mají nárok vlastníci rodinných a řadových domů a příspěvkové organizace. Žádat můžete před zahájením, v průběhu, ale také po dokončení prací. Podmínkou pro podání žádosti o vyplacení podpory je dokončení celého díla a úhrada konečné faktury. Spolehlivý dodavatel vyřídí dotaci za vás.  

Instalace

Dodavatelská firma vám kromě samotné instalace zpravidla zajišťuje i veškerou potřebnou dokumentaci, komunikuje za vás s distribuční sítí, žádá o dotaci, provádí revizi zařízení a následný servis. Zajímejte se tedy nejen o to, co se bude dít při instalaci, ale také po předání díla. Detailně se seznamte se způsobem instalace FVE a se záručním, případně pozáručním servisem.

Jaký postup byste měli od dodavatelské firmy očekávat? Vše by mělo začít obhlídkou místa pro stavbu FVE systému. Následně by si s vámi měli pracovníci firmy pohovořit o provozu domu a vašich potřebách. Na základě toho firma zhodnotí technické možnosti realizace a zkontroluje domovní rozvaděč.

Samozřejmostí je vypracování projektu, vyřízení dotace a povolení k připojení. Měli byste dostat očekávaný časový plán, který můžete společně s dodavatelskou firmou sledovat od podpisu smlouvy až po realizaci a první připojení.

Počátek realizace projektu by měl začít co nejdříve po obdržení smlouvy o připojení od distribuční sítě, nejpozději pak do 3 měsíců. Montáž fotovoltaických panelů a elektrikářské práce netrvají ve většině případů déle než 2 – 4 dny. Pořád si nejste jistí, jak si vybrat správného dodavatele fotovoltaiky? Pokračujte ve čtení!

Životnost FVE a smluvní podmínky

Výrobci FVE standardně deklarují minimální životnost systému s certifikovanými komponenty na 25 let.

V provozu fotovoltaické panely ztrácejí svou účinnost každým rokem zhruba o 0,8 %. Po 25 letech by neměla jejich efektivita klesnout pod 80 %.  Elektřinu bude FVE vyrábět i nadále bez problémů. Je tedy na vašem rozhodnutí, zda se spokojíte s nižší účinností nebo zainvestujete do nových panelů a zvýšíte tak efektivitu výroby.

Odolnost panelů proti mechanickému poškození je natolik velká, že ve spojení s celkovou životností elektrárny vás tato problematika nemusí trápit. Křemíkové články chrání hliníková nebo duralová konstrukce a odolné sklo. Panely jsou pevně ukotveny a riziko pohybu či fyzické opotřebení je nulové.

Záruční doba, jejíž stanovení je v kompetenci každé společnosti, se pohybuje v rozmezí 5 až 10 let pro jednotlivé komponenty a až 25 let pro panely. Tato záruka nevyplývá přímo ze zákona. Pročtěte si pečlivě reklamační řád a záruční podmínky a trvejte na jejím zanesení do smlouvy.

Požádejte předem o návrh smlouvy o dílo a prostudujte, že obsahuje všechny potřebné informace a podmínky, které byly dohodnuty. Pozor na konečnou cenu díla ve smlouvě a následné navyšování ceny za tzv. vícepráce. Vyberte si takového dodavatele, který navrhne optimální sestavu fotovoltaické elektrárny se závaznou a konečnou nabídkou. Firma by měla zmapovat provoz a potřeby daného domu a zahrnout technickou stránku realizace. Pak by vás neměly žádné vícenáklady a dodatečné úpravy překvapit.

Nezapomínejte, že pokud smlouvu za domácnost uzavírá nepodnikající fyzická osoba, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. Průběh reklamačního řízení nebo odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem se tak řídí podle občanského zákoníku.

Závěrem

Při výběru dodavatele FVE zvažujte více aspektů než jen cenu. Najděte si spolehlivou a zkušenou společnost, která vám zhotoví kvalitní fotovoltaickou elektrárnu na klíč a poskytne vám podporu během celého projektu i po jeho dokončení. A jak si vybrat správného dodavatele fotovoltaiky? To už doufám teď víte.

PAVEL REK, MBA
ŘEDITEL DIVIZE ENERGETICKÝCH ŘEŠENÍ

Podívejte se, co se děje
v naší společnosti